Corrigeren

HET tekstbureau voor corrigerenHET tekstbureau voor corrigeren

Succesteksten is HET tekstbureau voor corrigeren en corrigeert alle soorten teksten voor bedrijven en particulieren. Speciaal voor wie een eersteklas corrector willen. Corrigeren haalt alle grammatica-, spelling- en typefouten uit tekst. Ontbrekende woorden voeg ik toe, dubbele woorden schrap ik. Verder bekijk ik of de zinsopbouw klopt en of de interpunctie juist werd toegepast. Indeling, woordkeus en schrijfstijl van de tekst blijven onveranderd.

Corrigeren betekent

Bij HET tekstbureau voor corrigeren betekent corrigeren heel wat, namelijk (tekst)

 • Aanpassen
 • Bijwerken
 • Controleren
 • Fouten aanduiden
 • Fouten verhelpen
 • Goedmaken
 • Herstellen
 • Herzien
 • Juist maken
 • Nakijken (van proef- of drukwerk)
 • Nazien
 • Rechtzetten
 • Rectificeren
 • Renoveren
 • Repareren
 • Van fouten ontdoen, zuiveren
 • Veranderen
 • Verbeteren
 • Verfijnen (op grond van nadere gegevens)

Frappant weetje

Er bestaat een website waarop iemand 102 woordjes haalde uit het woord corrigeren! Corrigeren: een rijk woord!

Taalfouten uit teksten vlooien

HET tekstbureau voor corrigerenEen opdracht corrigeren heette ooit ‘mendule huius opusculi’ (= gebrekjes van dit werk). Dit geeft secuur aan waar het om gaat bij corrigeren: relatief kleine taalfouten verbeteren, “wegzuiveren”. Een schrijver corrigeert drukproeven die de uitgeverij hem toestuurt. In boeken kunnen inleglijstjes liggen: ‘errata’ (= fouten, enkelvoud: ‘erratum’ = fout). Dit stamt uit de tijd dat men sprak van zetfouten in teksten. Vroeger heette dit: ‘catigatio erratorum’ (= zuivering van drukfouten). Of zoals op het plaatje te onderscheiden valt (klik erop voor een vergroting): ‘DEN TWEEDEN DRUK Van veele Drukfouten gezuivert’.

Voor tekstbureau Succesteksten is taalfouten uit teksten vlooien een routine en een secuur begrip.

Zo corrigeert Succesteksten, een demonstratie

Neem dit ‘gemoderniseerd’ fragment uit de roman ‘Alleen op de wereld’.

HET tekstbureau voor corrigeren‘Pas tegen het vallen van dn avond keerden wij in De Rode Leeuw terug; de hele dag bleven wij in het fraaie park wandelen en praten, nadat wij ontbeten hadden met een stuk brood, dat we hadden gekocht. Mijn vader was thuis gekomen en mijn moeder stond overeind. Hij noch zij maakte enige opmerking over onze lange wandeling; eerst na het avondeten zei mijn vader, dat hij een woord met ons beiden, Mattia en mij, wilde spreken en hij liet ons bij de grote schoorsteen komen, waarop de grootvader begon te brommen, daar hij blijkbaar aan zijn plaats bij de haard gehecht was.’

Je zou verwachten dat een tekst er na een grote revisie piekfijn uitziet. Helaas. Wat HET tekstbureau voor corrigeren: Succesteksten daarbovenop doet zijn deze correcties (en voor het gemak onderstreep ik hierboven betrokken woorden):

 • ‘dn’ > de
 • ‘terug; de’ > terug. De (zin is te lang); uitgaande van twee zinnen hoort zin 1 achter zin 2 (dit wijzigen valt buiten het bestek van corrigeren, waarover dan eventueel eerst overleg met je volgt)
 • ‘brood, dat’ > brood dat
 • ‘wandeling; eerst’ > wandeling. Eerst (zin is veel te lang, opsplitsen in meerdere zinnen)
 • ‘vader, dat’ > vader dat
 • ‘ons beiden,’ > (advies: schrappen, werkt onnodig omslachtig, komma achter ‘mij’ dan weg)
 • ‘spreken en’ > spreken. Hij (schrap ‘en’, nieuwe zin)
 • ‘de’ (schrappen)
 • ‘brommen, daar’ > brommen. Blijkbaar was die… (schrap ‘daar hij’, nieuwe zin)

Beter geformuleerd en daarmee leesbaarder. Stel je voor dat Succesteksten joúw hele tekst zo aanpakt! Dit fragment geredigeerd ziet er heel anders uit.