Disclaimer

Disclaimer tekstbureau Succesteksten

Tekstbureau Succesteksten streefde uiterste zorgvuldigheid na om te komen tot de vakinformatie op deze site en het onderhoud ervan, maar kan niet garanderen dat een en ander foutloos verliep en verloopt. Succesteksten aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid bij eventuele schade door gebruik van foutieve informatie, evenmin na tussentijdse wijzigingen, inclusief van partijen waarmee eventueel wordt samengewerkt. Komt u iets tegen dat niet correct is, dan stelt Succesteksten uw reactie op prijs.

Voor gebruik van de website van Succesteksten en eruit voortvloeiende opdrachten gelden de aldaar aanwezige Algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de informatie die Succesteksten op deze website biedt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Gaat u dat niet, dan mag u de informatie niet gebruiken. Succesteksten wijst u erop deze voorwaarden, als daar noodzaak toe bestaat, te kunnen wijzigen en adviseert u daarom deze op wijzigingen na te gaan op alle voor u daartoe geëigende momenten. Verder kan Succesteksten geen garantie geven voor een foutloze werking van of ononderbroken toegang tot zijn website en de via de website aangeboden diensten. En zijn of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte van kracht.

Alle rechten op teneur en presentatie van deze site, waaronder auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten en opgenomen informatie, berusten bij Succesteksten, tenzij anders aangegeven. Bezoekers mogen website en informatie raadplegen en zonder toestemming kopieën maken voor eigen gebruik. Elk ander gebruik: opslaan of (deels) reproduceren van een internetpagina, of koppelingen, hyper- of deep links reproduceren via druk, offset, printen, fotokopie, microfilm, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm, of reproduceren voor een organisatie of instelling, of hoe dan ook voor elk gebruik dat niet strikt privé van aard is, of voor overnemen in welk (digitaal of online) blad of tijdschrift ook, of in een RTV-uitzending, tussen de website van Succesteksten en enige andere internetpagina aanbrengen, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Succesteksten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Of voor internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Deze website en de voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.