Redigeren

Wat is redigeren?

HET tekstbureau voor redigeren kent vele betekenissen van redigeren en waarmee je redigeren ofwel redactioneel werk in verband kunt brengen, te weten tekst:

 • HET tekstbureau voor redigereninkleden, in elkaar zetten,
 • editen, uitwerken, bearbeiden,
 • ordenen, (rang)schikken, voegen,
 • schikken, fatsoeneren, formeren,
 • (op)stellen, (op)maken, ontwerpen,
 • bewerken, herwerken, herschikken,
 • toevoegen, bijschrijven en verwijderen,
 • onder woorden brengen, in woorden gieten,
 • oprichten, opstellen, opzetten, samenstellen,
 • mooier maken qua taalgebruik, professioneler,
 • in behoorlijke dan wel goede vorm op schrift stellen,
 • opzet tekstvorm verbeteren ter verduidelijking boodschap, beter formuleren,
 • vrijmaken van spel- en taalfouten, grammaticale fouten en andere onvolkomenheden,
 • selecteren, reviseren, aanpassen zodat het beter in opmaak past waarbij het om inkorten gaat,
 • corrigerend veranderen met behoud van teneur en toon originele tekst, omwerken, bijwerken, indelen, inrichten,
 • persklaar maken, gereedmaken voor druk of verspreiding, publicatie, uitgeven, nakijken en verbeteren voor publicatie.

HET tekstbureau voor redigeren

Succesteksten redigeert en bewerkt teksten. Dit kan ver gaan, zoals tekst verkorten. HET tekstbureau voor redigeren:

 • HET tekstbureau voor redigerenVervangt woorden,
 • Verplaatst alinea’s,
 • Schrapt overtollige zinnen,
 • Herschrijft zinnen die stroef lopen,
 • Corrigeert foutief toegepaste interpunctie,
 • Doet iets aan stopwoordjes en stoplappen,
 • Herformuleert zinnen die onnodig lang zijn,
 • Haalt type-, spelling- en grammaticafouten eruit,
 • Haalt onduidelijkheden en tegenstrijdigheden eruit,
 • Herschrijft alles wat vaag, oubollig, overdreven klinkt,
 • Herformuleert krakkemikkige en overcomplete zinnen,
 • Bekijkt opbouw en verloop van je tekst en brengt verbeteringen aan,
 • Verwijdert overbodige woorden, met name bijvoeglijke naamwoorden,
 • Herschrijft zakelijke in onzakelijke teksten als creativiteit voorop moet staan,
 • Herschrijft onzakelijke in zakelijke teksten als zakelijkheid voorop moet staan,
 • Smeedt zakelijke dan wel onzakelijke teksten om tot een mix van beide,
 • Herstelt inconsequentiefouten (op pagina 5 staat ‘7’, op pagina 12 ‘zeven’); een van de meest voorkomende taalfouten,
 • Adviseert de actieve vorm (directe rede en bedrijvende vorm) in plaats van de passieve vorm (indirecte rede en lijdende vorm),
 • Onderscheidt nog veel meer tekstgebreken.

Globaal onderscheidt HET tekstbureau voor redigeren twee tekstaanpakken: 1. ‘normaal redigeren’ en 2. ‘extra redigeren’.

HET tekstbureau voor redigerenBij normaal redigeren kan er veel aan een tekst veranderen, maar nooit zoveel dat de schrijver zijn eigen hand er niet meer in herkent. Extra redigeren vereist meer concentratie en een tekst ondergaat onbeperkt wijzigingen qua teneur. Het valt te begrijpen dat er bij 2 (een zwaardere klus) minder A-viertjes per uur worden verstouwd dan bij 1. Ik haal echt alles uit de kast en het gaat dan ook om een heel ander resultaat. Bel mij hier eens over bij vragen of onduidelijkheid. Als informatie over deze materie voor jou belangrijk is zou ik dat zeker weten doen! Als HET tekstbureau voor redigeren niet voor je klaar zat, was ik niet eens aan het bedrijf begonnen.

TIPS die je geld besparen

Een vers geschreven tekst moet “besterven”. Bekijk hem de volgende dag opnieuw en herschrijf hem. Hoe slechter een tekst in elkaar steekt, hoe meer werk een professional als Succesteksten, HET tekstbureau voor redigeren, eraan heeft. Leg je tekst eerst aan iemand in je omgeving voor voor je mij ernaar laat kijken. Vraag dan een proeftekst aan en bel mij eens voor advies. Zie je, tot hiertoe ben je al een stuk verder en heeft het je nog geen cent gekost!

HET tekstbureau voor redigerenPraktijkvoorbeeld. Een kennis legde mij ooit haar handgeschreven dagboek voor. Of ik er “even” naar wilde kijken voor ze het naar uitgevers zou opsturen. Ik bekeek een aantal pagina’s vanaf het begin. Toen ik het voor gezien hield, zag ik door de bomen het bos niet meer door mijn correcties, op- en aanmerkingen in rood. Tegen beter weten in adviseerde ik haar: a. type de verbeterde versie over en leg het mij opnieuw voor en b. pak aan de hand van mijn inbreng de rest van je dagboek aan. Om een lang verhaal kort te maken: ze had het er nooit meer over. Ontmoedigend? Nee, HET tekstbureau voor redigeren kwam evenmin uit de lucht vallen. Het komt aan op 10% talent en 90% doorzetten. Het eerste is bepalend, het tweede een moeten.

Een voorbeeld dat tot jouw verbeelding spreekt

Hetzelfde ‘gemoderniseerde’ fragment als bij Corrigeren uit de roman ‘Alleen op de wereld’.

HET tekstbureau voor redigeren maakt er dit van:

‘Pas tegen de avond keerden wij in De Rode Leeuw terug. Sinds het ontbijt waren we in het park gebleven. Mijn vader kwam thuis. Mijn moeder stond op. Beiden zwegen. Pas na het avondeten zei mijn vader dat hij Mattia en mij wilde spreken bij de grote schoorsteen. Opa bromde. Blijkbaar was hij aan zijn plaats bij de haard gehecht.’

Eigenlijk is dit ‘extra redigeren’. Hoe dan ook, je teksten kunnen een metamorfose ondergaan door ze HET tekstbureau voor redigeren voor te leggen.

HET tekstbureau voor redigerenSuccesteksten verzekerd, waar voor je geld!

DIT noem ik pas ‘gemoderniseerd’! Je ziet het gigantische verschil. Succesteksten kan dit met je hele tekst doen. Daar blijf je wakker bij en anders je klanten wel. HET tekstbureau voor redigeren is daarom niet de goedkoopste en toch goedkoop, want een tekstbureau dat in een uur meer doet dan genoeg andere tekstbureaus. Tekst is pas aantrekkelijk in de allerbeste vorm met een boeiende teneur. Ik hoop dat ik je stof geef die tot nadenken stemt en dat je iets van je laat horen. Alleen via interactie kom je verder. Volg HET tekstbureau voor redigeren daartoe ook op Google+.

Díé had ik vanaf het begin moeten hebben!

Werk je al met een ander tekstbureau? Zo ja, ben je tevreden? Zo niet, probeer Succesteksten, HET tekstbureau voor redigeren eens. Twijfel je? Een belletje kan de doorslag geven. Grote kans dat je dan denkt: Díé had ik vanaf het begin moeten hebben! Opschepperij? Daar kom je slechts op een manier achter.

 

© plaatje toetsen Marthin Sühl